Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych
Imię:

Nazwisko:

Nazwa firmy:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

E-mail:

Telefon:
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath z siedzibą w Krakowie 30-394, ul. Hufcowa 35, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji oraz informacyjnych o szkoleniach. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Data: …………………………………………

Czytelny podpis: ………………………………