O MNIE

terapeuta NDT Bobath ⬧ mgr fizjoterapii ⬧ terapeuta zajęciowy


Od kilkunastu lat pracuję z niemowlętami i małymi dziećmi jako terapeuta NDT-Bobath. Jestem głęboko przekonana o skuteczności tej metody. Widzę jej pozytywne rezultaty uzyskane w wyniku systematycznego procesu terapeutycznego moich małych pacjentów. Doświadczenie zawodowe pogłębiałam w ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych w różnych miastach naszego kraju.

Od kilku lat pomagam najlepszym instruktorom w Polsce i za granicą podczas prowadzenia kursów NDT-Bobath dla dzieci. Jestem na ścieżce Instruktora Terapii Zajęciowej NDT-Bobath. Stale poszerzam warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii. Wzbogacam go przez pracę na tkankach miękkich, integrację sensoryczną, kinesiology taping, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

Terapię dostosowuję do potrzeb dziecka i rodziny, by móc im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji i radości. Starannie uczę pielęgnacji niemowląt. Motywuję dzieci poprzez utrwalanie wyników przez terapeutyczne zabawy. Własne doświadczenia rodzicielskie i kontakt z rodzinami dzieci niepełnosprawnych sprawia, że lepiej rozumiem rodziców i małych pacjentów w ich trudnej sytuacji.


[ENG] Initial evaluation and every session of Neurodevelopmental Treatment (NDT-Bobath) can be provided in English.

WYKSZTAŁCENIE

 • 2015 - Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację w zawodzie Terapeuta zajęciowy
 • 2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie:
  dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.
  Praca magisterska i publikacje dotyczące analizy chodu (system Vicon) u dzieci z mpdz.

UKOŃCZONE KURSY


 • Głogów, Poznań, Kraków, Leszno 2015-2017

  Asystentura NDT-Bobath

  Foteini Zografou, Tal Keren-Capelovitch

 • Kraków 2010

  Szkolenie lidera NDT-Bobath

  Zofia Szwiling, Vardit Kindler

 • Warszawa 2010

  Kurs Integracji Sensorycznej

  II stopnia wg J. Ayres
  M. Karga, Liliana Klimont

 • Warszawa 2007

  Kurs „Kinesiology Taping”

  Tomasz Senderek

 • Kraków 2005

  Kurs Terapii i Oceny
  Neurorozwojowej niemowląt
  NDT-Bobath Baby

  Zofia Szwiling

 • Kraków 2003

  Kurs Podstawowy NDT-Bobath

  Zofia Szwiling, Vardit Kindler

Udział w warsztatach i konferencjach
dla terapeutów NDT-Bobath:

 • Dziecko z hemiplegią - wyzwanie dla terapeuty (Gillian Stern)
 • Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (Foteini Zografou)
 • Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym (Eddy Mellaerts)
 • Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci (Rose Marie Rine)
 • Wprowadzenie do rehabilitacji w pediatrycznych zaburzeniach funkcji przedsionka (Rose Marie Rine)
 • Użycie analizy chodu do zaprojektowania zaopatrzenia ortopedycznego, podejście kinematyczne i segmentalne (Elaine Owen)
 • Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi (Łukasz Czubaszewski)

SZKOLENIA


  Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi

  - praktyczny kurs dla terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów, lekarzy i studentów w.w. kierunków

 • Prowadzący:

  Foteini Zografou – Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej
  Dorota Pamuła – Asystent Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

  Miejsce: Kraków

  Termin Cena Dla kogo?
  20-24.09.2017
  grudzień 2018r.
  1950zł dla terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów, lekarzy i studentów w.w. kierunków
  21-22.09.2017 23-24.09.2017
  grudzień 2018
  850zł dla terapeutów NDT-Bobath

  Liczba miejsc ograniczona.
  Zgłoszenia proszę przesyłać od 03.2018r. na adres: kursy@pamula-ndt.pl
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł.

 • masaż dłoni dziecka
   Opis kursu:
  • rozwój umiejętności ręki – kontroli wzrokowo-czuciowo-ruchowej
  • analiza zaburzeń kontroli posturalnej, integracji sensorycznej i specyficznych zaburzeń dotyczących motoryki małej u dzieci z problemami neurologicznymi
  • ocena i klasyfikacja w.w. zaburzeń: MACS, GMFCS, ICF a także autorska karta badania ukierunkowana na wyznaczenie głównych przyczyn zaburzeń motoryki małej i celów terapii
  • praktyczne poznanie sposobów wpływania na napięcie mięśniowe i patologiczne wzorce ruchu
  • trening samoobsługi
  • demonstracja pracy z pacjentem
  • praktyczna praca z pacjentami o różnej topografii i stopniu porażenia ukierunkowana na osiągnięcie funkcjonalnych celów
  • terapia wymuszona koniecznością
  • prezentacja i zastosowanie różnych pomocy i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii ręki  AAC: alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
  osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się

  - szkolenie dla terapeutów pracujących z dziećmi, a także zainteresowanych rodziców

 • Prowadzący:

  Alina Smyczek
  • pedagog, logopeda, praktyk z 22-letnim stażem
  • pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT)
  • otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC): odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia
  • od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie
  • pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju
  • jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów” oraz członkiem ISAAC

  Miejsce: Kraków

  Termin Cena Dla kogo?
  28-29 października 2017 460zł dla terapeutów pracujących z dziećmi (terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów) a także zainteresowanych rodziców
  AAC na tle nieba
   Cel:
   Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:
  • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
  • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka)
  • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji
  • dobierania i nauczania strategii komunikacji

   Program:
  • komunikacja wspomagająca i alternatywna
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka
  • rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka
  • wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym
  • metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • konstruowanie prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe)


  Metody: Prezentacje, przykłady pomocy do komunikacji (systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory), filmowe ilustracje procesu uczenia się, praktyczne ćwiczenia, budowanie indywidualnego systemu komunikacji.

  Informacje dodatkowe:
  Na prośbę słuchaczy szkolenie może być sprofilowane: ze względu na wiek/sposób funkcjonowania dzieci lub na większe zaawansowanie grupy słuchaczy.
  Każdy słuchacz otrzyma materiały szkoleniowe.
  Możliwa jest kontynuacja szkolenia w formie praktycznych warsztatów.
  Liczba miejsc ograniczona.
  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: kursy@pamula-ndt.pl
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł.

Zgłoszenie na kursDo przeczytania:

Regulamin kursów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

SPECJALISTYCZNA TERAPIA NDT BOBATH poznaj metodę
WZBOGACONA O:


dziecko w ciemnościach

Integracja sensoryczna

Terapia Integracji sensoryczej pomaga dziecku odpowiednio rejestrować i przetwarzać informacje płynące z odmiennych systemów sensorycznych jego ciała oraz z otoczenia, a dzięki temu efektywnie działać.
poznaj metodę

dziewczynka z kubkiem

Terapia zajęciowa

Terapeuta zajęciowy wspiera rozwój i zaangażowanie w codziennych czynnościach niemowląt i dzieci oraz ich rodzin lub innych opiekunów.
poznaj metodę

chłopczyk na piłce z zabawkowym mieczem

Terapia ręki

Terapia ręki obejmuje terapię zajęciową i fizjoterapię ukierunkowaną na poprawę funkcji i aktywności kończyny górnej (ręki, nadgarstka, łokcia i obręczy barkowej).
poznaj metodę

chłopczyk z zabandażowaną ręką bawi się klockami

Terapia wymuszona koniecznością

Terapia wymuszona (CIMT) stosowana u dzieci z porażeniem mózgowym – hemiplegią przynosi bardzo pozytywne rezultaty poprawy funkcji mniej sprawnej kończyny górnej.
poznaj metodę


masaż tkanek miękkich przedramienia

Terapia tkanek miękkich

Masaż tkanek głębokich, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe stanowi bardzo dobre przygotowanie do terapii neurorozwojowej dzieci.
poznaj metodę

nakładanie plastra na kciuk

Kinesiology Taping

Kinesiotaping uzupełnia terapię dzieci z problemami neurologicznymi oraz pomaga przedłużyć jej efekty.
poznaj metodę

dziewczynka stoi w gipsach trzymając piłkę

Terapia w gipsach ćwiczebnych

Terapia w gipsach ćwiczebnych korzystnie wpływa na poprawę zakresu ruchu w stawach skokowych, zmniejszenie spastyczności, a przez to także na kontrolę postawy i wzorzec chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
poznaj metodę

dziewczynka chodzi po bieżni

Trening chodu

Odpowiednio dobrane zaopatrzenie ortopedyczne i trening chodu może znacznie poprawić jakość życia małych pacjentów z problemami neurologicznymi.
poznaj metodę


Mollii to rodzaj osobistego urządzenia wspomagającego opracowanego przez szwedzką firmę Inerventions.

Mollii to kombinezon z zestawem elektrod, które relaksują sprężyste, napięte i bolące mięśnie w sposób bezpieczny i prosty, pomagając w ten sposób wielu osobom ze spastycznością i obniżoną sprawnością ruchową. Mollii stosuje się u osób z porażeniem mózgowym, udarem, uszkodzeniem rdzenia kręgowego i uszkodzeniem mózgu, a także innymi rozpoznaniami, które prowadzą do upośledzenia motoryki.

Koncepcja kombinezonu Mollii oparta jest na fizjologicznym zjawisku wzajemnego hamowania poprzez stymulację mięśni antagonistycznych zarazem zmniejszania napięcia mięśni spastycznych. Elektryczna stymulacja mięśni normalizuje napięcie mięśniowe: aktywuje osłabione mięśnie i zmniejsza spastyczność. Mollii pozwala użytkownikom uzyskać lepszą kontrolę nad ruchem. Stosowany jest w warunkach domowych (lub podczas terapii) co drugi dzień przez około 60 min. Efekt utrzymuje się nawet do 72 godz.chłopiec ubrany w strój mollii

Testy Mollii w Polsce

Organizujemy w Polsce testy prowadzone przez firmę Inerventions dla osób zainteresowanych zakupem i wykorzystaniem w terapii również osobistego urządzenia wspomagającego w postaci kombinezonu Mollii. Najmniejszy rozmiar kombinezonu jest dla dziecka o wzroście 104 cm.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszeń oraz zapytań drogą emailową pod adres: terapia@pamula-ndt.pl

Najbliższy test jest organizowany w Krakowie w dniu: 5-6 stycznia 2018 r.

dziewczynka ubrana w strój mollii

W przypadku większej liczby zainteresowanych (min. 7 osób) z któregoś regionu Polski będzie możliwość zorganizowania testów w innym dogodnym miejscu. Prosimy o kontakt celem uzgodnienia warunków organizacyjnych.

KONSULTACJE SPECJALISTÓW


RADOSŁAW CZYRNIA

ortotyk
fizjoterapeuta

FOTEINI ZOGRAFOU

Senior Instruktor Terapii Zajęciowej
NDT-Bobath

ROBERT GIEZEK

fizjoterapeuta
nauczyciel NDT-Bobath

KONTAKT


dpamulandt@gmail.com

609 652 522

601 922 576

Dorota Pamuła terapeuta NDT-Bobath

Polityka prywatnści

© 2017 Dorota Pamuła | Wykonanie: Marta Sajdak, h

Template by WowThemes.net | Background photo by Prostooleh / Freepik