O MNIE

terapeuta NDT Bobath ⬧ mgr fizjoterapii ⬧ terapeuta zajęciowy


Od kilkunastu lat pracuję z niemowlętami i małymi dziećmi jako terapeuta NDT-Bobath. Jestem głęboko przekonana o skuteczności tej metody. Widzę jej pozytywne rezultaty uzyskane w wyniku systematycznego procesu terapeutycznego moich małych pacjentów. Doświadczenie zawodowe pogłębiałam w ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych w różnych miastach naszego kraju.

Od kilku lat pomagam najlepszym instruktorom w Polsce i za granicą podczas prowadzenia kursów NDT-Bobath dla dzieci. Jestem na ścieżce Instruktora Terapii Zajęciowej NDT-Bobath. Stale poszerzam warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii. Wzbogacam go przez pracę na tkankach miękkich, integrację sensoryczną, kinesiology taping, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

Terapię dostosowuję do potrzeb dziecka i rodziny, by móc im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji i radości. Starannie uczę pielęgnacji niemowląt. Motywuję dzieci poprzez utrwalanie wyników przez terapeutyczne zabawy. Własne doświadczenia rodzicielskie i kontakt z rodzinami dzieci niepełnosprawnych sprawia, że lepiej rozumiem rodziców i małych pacjentów w ich trudnej sytuacji.


[ENG] Initial evaluation and every session of Neurodevelopmental Treatment (NDT-Bobath) can be provided in English.

WYKSZTAŁCENIE

 • 2015 - Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację w zawodzie Terapeuta zajęciowy
 • 2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie:
  dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.
  Praca magisterska i publikacje dotyczące analizy chodu (system Vicon) u dzieci z mpdz.

UKOŃCZONE KURSY


 • Kraków 2020

  ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION

  Wojciech Cackowski

 • Lublin 2020

  SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ

  Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)

 • Kraków 2020

  TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY

  Marcin Szkolnicki

 • Gdańsk 2020

  Kurs NDT-Bobath ADVANCED
  VISION – WHAT, WHEN, WHERE, WHY AND HOW

  Christa Scholtz, Liliana Klimont

 • Toruń 2020

  ATSI CZĘŚĆ II: STRATEGIE STRUKTURALNE

  Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

 • Kraków, Toruń 2018/2019

  Anatomy Trains Structure and Function
  ATSI CZĘŚĆ I: PODSTAWY STRUKTURALNE

  Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

 • Głogów, Poznań, Kraków, Leszno, Gdańsk 2015-2018

  Asystentury NDT-Bobath

  Foteini Zografou, Tal Keren-Capelovitch

 • Warszawa 2017

  Lider Grupy, Kurs Bobath Baby

  Zofia Szwiling, Foteini Zografou

 • Kraków 2010

  Szkolenie lidera NDT-Bobath

  Zofia Szwiling, Vardit Kindler

 • Warszawa 2010

  Kurs Integracji Sensorycznej

  II stopnia wg J. Ayres
  M. Karga, Liliana Klimont

 • Warszawa 2007

  Kurs „Kinesiology Taping”

  Tomasz Senderek

 • Kraków 2005

  Kurs Terapii i Oceny
  Neurorozwojowej niemowląt
  NDT-Bobath Baby

  Zofia Szwiling

 • Kraków 2003

  Kurs Podstawowy NDT-Bobath

  Zofia Szwiling, Vardit Kindler

Udział w szkoleniach i konferencjach
dla terapeutów NDT-Bobath:

 • Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (ISPO Polska)
 • Spontaniczna ruchliwość płodu, noworodka i niemowlęcia: od mechanizmów do zastosowania klinicznego (Andrea Guzzetta)
 • Miednica i Kość Ogonowa (Sharon Wheeler)
 • Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
 • Podstawy Strukturalne. Kręgosłup (Marcin Siedlaczek)
 • Podstawy Strukturalne. Głowa, szyja, żuchwa (Wojciech Cackowski)
 • Podstawy Strukturalne. Obręcz barkowa i ręce (Marcin Siedlaczek)
 • Podstawy Strukturalne. Jama brzuszna, klatka piersiowa, oddech (Wojciech Cackowski)
 • Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman - Lantzy)
 • Podstawy Strukturalne. Wachlarze stawu biodrowego (Wojciech Cackowski)
 • Podstawy Strukturalne. Łuki, stopy, kolano (Wojciech Cackowski)
 • Rozluźnianie powięziowe w neurologii. Techniki Integracji Strukturalnej Anatomy Trains w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
 • Stymulacja widzenia funkcjunalnego u małych dzieci z korowymi zaburzeniami wzroku (Vardit Kindler)
 • Stosowanie rozwiązań mobilnych w pracy z małymi dziećmi o specjalnych potrzebach - praktyczne zastosowanie w terapii (Vardit Kindler)
 • Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami (ISPO Polska)
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a rozwój mowy. Diagnoza kliniczna i strategie postępowania (Liliana Klimont, Violetta Podsiadła - Xu)
 • Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou)
 • Dziecko z hemiplegią - wyzwanie dla terapeuty (Gillian Stern)
 • Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (Foteini Zografou)
 • Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym (Eddy Mellaerts)
 • Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci (Rose Marie Rine)
 • Wprowadzenie do rehabilitacji w pediatrycznych zaburzeniach funkcji przedsionka (Rose Marie Rine)
 • Użycie analizy chodu do zaprojektowania zaopatrzenia ortopedycznego, podejście kinematyczne i segmentalne (Elaine Owen)
 • Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi (Łukasz Czubaszewski)

Ewa Woźnicka

terapeuta NDT Bobath ⬧ mgr fizjoterapii


Swoją ścieżkę edukacji z zakresu fizjoterapii od początku poświęciłam najmłodszym pacjentom. Wiedzę teoretyczną jak i praktyczną staram się w jak najbardziej możliwy sposób dostosowywać indywidualnie do każdego niemowlęcia oraz dziecka. W duchu koncepcji Bobath nie zapominam o tym, by terapia była nastawiona na funkcję dostosowaną do wieku dziecka. W swojej pracy łączę ćwiczenia z zabawą tak by dziecko czerpało radość z przychodzenia na zajęcia.


WYKSZTAŁCENIE

 • 2019 - KIRE Kraków - Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
 • 2016 - AWF Kraków - Fizjoterapia (studia magisterskie)
 • 2014 - AWF Biała Podlaska- Fizjoterapia (studia licencjackie)


Ukończone kursy i konferencje:

 • 2020 - Zoga Movement Introduction (Wojciech Cackowski)
 • 2020 - Scar Work - integracja blizn z siecią powięziową - metoda Sharon Wheeler (Anna Srokowska)
 • 2019 - Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)
 • 2019 - Rozluźnianie powięziowe w neurologii (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)
 • 2019 - Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD (Vigo)
 • 2019 - Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii (Beverly Cusick)
 • 2019 - Nowe podejście do terapii deformacji stopy (Beverly Cusick)
 • 2019 - Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby (Zofia Szwiling)
 • 2018 - Badanie i planowanie pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (Vigo Academy)
 • 2018 - Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych (Barbara Zukunft- Huber)
 • 2017 - Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath (Zofia Szwiling)
 • 2017 - Metoda Weroniki Sherborne moduł I
 • 2016 - Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy (Sabina Lizak)


Anna Ajszpur

terapeuta NDT Bobath ⬧ terapeuta SI ⬧ mgr fizjoterapii ⬧ mgr psychologiiWYKSZTAŁCENIE

 • 2019 - ISP Warszawa - Przygotowanie pedagogiczne
 • 2007 - UJ Kraków - Psychologia Stosowana
 • 2001 - AWF Kraków - Fizjoterapia


Ukończone szkolenia i kursy:

 • 2020 - Kurs Instruktorski Masażu Dziecka Metodą Shantala (Jolanta Staudt, Mateusz Staudt)
 • 2019 - Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski, Agnieszka Wójtowicz, Damian Czerwik)
 • 2019 - Rozluźnianie Powięziowe w neurologii (Wojciech Cackowski, Agnieszka Wójtowicz, Damian Czerwik)
 • 2018 - Specjalistyczny Kurs z zakresu Integracji Sensorycznej Małego Dziecka – Sensory Babies Master Class Course (Emily Hills, Lindsay Hardy)
 • 2017 - Kurs terapii ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou, Dorota Pamuła)
 • 2017 - Szkolenie: Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z trudnosciami/zaburzeniami w kontakcie ( spectrum autyzmu i nie tylko) (Ewa Reczek, Urszula Srzednicka)
 • 2016 - Warsztat: Wprowadzenie do pediatrycznej rehabilitacji przedsionkowej (Rose Marie Rine)
 • 2014 - The Test of Infant Motor Performance From Research to Practice - TIMP (Hlapang A. Kolobe)
 • 2013 - Warsztat: Zaburzenia przetwarzania bodźców sensowycznych u dzieci urodzonych przed czasem (Lliana Klimont)
 • 2013 - Kurs NDT – Bobath Baby (Zofia Szwiling)
 • 2011 - Kurs Kinesio Taping (Paweł Pogorzelec)
 • 2008 - Kurs Podstawowy NDT – Bobath (Zofia Szwiling)
 • 2007 - Kurs PNF i Skoliozy (Grzegorz Gałuszka)
 • 2007 - Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji (Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek)
 • 2006 - Kurs Thera-Band - ćwiczenia oporowe i równoważne (Józef Spałek)
 • 2006 - Kurs Integracji Sensorycznej II- go stopnia (Małgorzata Karga)
 • 2006 - Kurs PNF w Pediatrii ( Agnieszka Stępień)
 • 2006 - Szkolenie Integracji Sensorycznej I-go stopnia (Małgorzata Karga)
 • 2006 - Kurs SMT McKenziego ‘A’ - Spinal Mechanical Therapy (Beata Smela)
 • 2002 - Kurs PNF Podstawowy (Benedikt Bomer)

SZKOLENIA - FIZJOTERAPIA DZIECI

Szkolenia posiadają akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty
Rejestr Instytucji Szkoleniowych pod nr ew. 2.12/00084/2019  Fizjoterapia dzieci

  Diagnostyka Metodą Prechtla – kurs podstawowy

 • Prowadzący:

  Dr Andrea Guzzetta – neurolog dziecięcy, pediatra, Instruktor metody Prechtl’a. Pracuje na Uniwersytecie w Pizie.

  Miejsce Termin Cena Dla kogo?
  Kraków 17 - 19 października 2020 r.
  przeniesiony
  3600 zł fizjoterapeutów i lekarzy (pediatrzy, neurolodzy, neonatolodzy)
  Kraków 17 - 19 kwietnia 2021 r.
  lista rezerwowa
  3600 zł fizjoterapeutów i lekarzy (pediatrzy, neurolodzy, neonatolodzy)
  Kraków 12 - 14 czerwca 2021 r.
  lista rezerwowa
  3600 zł fizjoterapeutów i lekarzy (pediatrzy, neurolodzy, neonatolodzy)

  Liczba miejsc ograniczona.
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł.

 • małe dziecko

 • O szkoleniu:

  Ocena globalnych wzorców ruchowych metoda Prechtla – czułe narzędzie diagnostyczne.
  Badanie spontanicznej aktywności (General Movements Assessment) niemowląt w pierwszych miesiącach życia jest czułą i obiektywną metodą służącą ocenie funkcjonalnej centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie jego rozwoju.
 • Profesor Heinz Prechtl, neurolog dziecięcy opracował wraz z zespołem metodę pozwalającą na ocenę jakościową globalnych wzorców motorycznych występujących u niemowląt już od 8-9 tygodnia życia płodowego i trwających do 4 miesiąca życia. Prechtl opisał charakterystyczne dla pierwszych tygodni życia prawidłowe wzorce ruchu i te, których jakość znacznie odbiegała od prawidłowej. Większość dzieci, u których w początkowym okresie życia zaobserwowano patologiczne, nieprawidłowe globalne wzorce ruchu rozwinęła później trwałe objawy neurologiczne.
  Badania potwierdziły, że jakościowa ocena spontanicznej, nieprowokowanej aktywności jest bardzo czułym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na wykrycie nieprawidłowości bardzo wcześnie. Znaleziono również korelacje miedzy rodzajem nieprawidłowych wzorców ruchowych, a występowaniem mózgowego porażenia dziecięcego.

  Metoda Prechtl’a jest metodą wystandaryzowaną spełniającą wymogi Evidenced Based Medicine, czyli praktyki medycznej opartej na dowodach.
  Jest to powszechnie uznana metoda diagnostyczna pozwalająca na prognozowanie przyszłego rozwoju motorycznego niemowlęcia.


  Fizjoterapia dzieci

  Zoga Therapy w Pediatrii Rozluźnianie Mięśniowo - Powięziowe Moduł 1

 • Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w 5-dniowym Autorskim Szkoleniu Wojciecha Cackowskiego – Certyfikowanego Nauczyciela Anatomy Trains, Certyfikowanego Nauczyciela Metody Scarwork i twórcy metody Zoga Movement.

  Prowadzący:

  Wojciech Cackowski – Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta ATSI oraz certyfikowany nauczyciel Anatomy Trains.

  Wojtek przez całe swoje życie fascynował się ruchem, sportem i pracą z ciałem. Ukończył wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię, a także został certyfikowanym terapeutą integracji strukturalnej ATSI (dawniej KMI). Przez ostanie 10 lat jest terapeutą manualnym i praktykiem jogi, który łączy je z pracą powięziową w wodzie. Jednocześnie jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. Mieszka i pracuje w Polsce, gdzie tworzy zespół terapeutów łączących fizjoterapię, ATSI oraz ZOGĘ w pracy z Pacjentami. Jest pasjonatem poznawania anatomii od strony praktycznej podczas szkoleń sekcyjnych, w których regularnie uczestniczy, oraz wprowadził do Polski wraz ze swym mistrzem sekcyjnym Toddem Garcia. Dzięki tej wiedzy stworzył podstawy projektu ZOGA MOVEMENT, który łączy integrację strukturalną, asany jogi, oraz interwencje manualne dając możliwość precyzyjnego wpływania na ułożenie ludzkiego organizmu. Niezależnie od Zogi oraz ATSI, Wojtek prowadzi szkolenia z pracy na bliznach wg. koncepcji Sharon Wheeler, integracji strukturalnej w neurologii dziecięcej oraz inne projekty edukacyjne łączące różne dziedziny medycyny. Jest zaangażowany w wiele projektów, takich jak Worldwide Exercise is Medicine czy Walk for Health. Regularnie prowadzi wykłady dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i ruchowych w Polsce, Europie i na świecie. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Jego największą pasją jest praca manualna połączona z ruchem oraz holistyczne podejście do leczenia dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych. Swoją pasją z powodzeniem zaraża od wielu lat na prowadzonych przez siebie warsztatach dla terapeutów manualnych jak i dla miłośników ruchu.

  Miejsce Termin Cena Dla kogo?
  Kraków 18 - 22 czerwca 2021 r. 2600 zł dla fizjoterapeutów i lekarzy pracujących z dziećmi

  Podczas tego 5-dniowego Kursu nasi eksperci przekażą Państwu bezcenną wiedzę. Zapraszamy!
  Liczba miejsc ograniczona.
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł.

 • masaż stopy dziecka
 • Opis kursu:

  Szkolenie to przedstawia metody pracy manualnej. Techniki uwalniania tkanek miękkich podparte umiejętnością precyzyjnej oceny strukturalnej i funkcjonalnej stanowią podstawowy element nauczania w trakcie tego szkolenia. Strukturalne rozumienie zależności w ciele pomaga pojąć relacje pomiędzy wieloma obszarami ciała.
 • Te wzajemne zależności w ciele dają nam obraz tego jak stabilność warunkuje właściwą funkcję i jak jej zaburzenie może prowadzić do dysfunkcji. Kiedy relacje pomiędzy strukturami tworzącymi ciągłość zostaną zrozumiane, można zbadać i ocenić ich funkcjonowanie oraz poprzez zrównoważoną pracę przywrócić balans i łatwość funkcjonowania na przebiegu tych struktur.

  Metoda ta bardzo współgra z zasadami alingment stosowanymi choćby w terapii NDT-Bobath i stanowi bardzo dobre przygotowanie i uzupełnienie terapii neurorozwojowej. Kurs będzie ukierunkowany na obszary, które często stanowią wyzwanie dla terapeutów w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

 • Zajęcia obejmują:

  • 42 godziny lekcyjne zajęć,
  • Szczegółową anatomię danego obszaru – krótkie i intensywne prezentacje ukazujące najciekawsze spojrzenie na struktury anatomiczne poparte nagraniami z sekcji zwłok, anatomią palpacyjną, przedstawione w ciekawy i zrozumiały sposób,
  • Analiza Posturalna – częste konsekwencje ruchowe i posturalne – jak widzieć i czytać zawiłości poszczególnych wzorców,
  • Techniki uwalniania Mięśniowo-Powięziowego – każda technika jest pokazana ze zrozumieniem i dokładnym jej „czuciem” tak by można je było wykorzystać od razu po powrocie ze szkolenie do codziennej pracy terapeutycznej,
  • Pracę z dziećmi z różnymi problemami neurologicznymi, z wykorzystaniem poznanych technik.

 • PLAN KURSU

  Dzień 1

  Powierzchowne tkanki znajdujące się z przodu ciała

  Celem jest poznanie przebiegu włókien i struktur znajdujących się z przodu ciała. Nauczymy sposobów oceny funkcjonalnej oraz technik rozluźniania mięśniowo – powięziowego przebiegających w tej okolicy.

  Dzień 2

  Powierzchowne tkanki znajdujące się z tyłu ciała

  Omówienie przebiegu struktur z tyłu ciała, ocena funkcjonalna oraz techniki pracy uwalniania mięśniowo- powięziowego. Ta część szkolenia skoncentrowana jest na interakcji stopy z podłożem i konsekwencjach braku tej równowagi w reszcie ciała. Pozwoli tworzyć strategie dla poprawy mechaniki stopy i nogi dla stabilności miednicy i wydajności kręgosłupa.

  Dzień 3

  Tkanki znajdujące się po bocznej stronie ciała

  Omówienie tkanek znajdujących się po bocznej stronie wraz z narzędziami w postaci technik wykorzystywanych w pracy z najmłodszymi. Przeprowadzenie sesji pokazowej przez instruktora na pacjencie z zewnątrz. Praca kursantów na dzieciach.

  Dzień 4

  Spirala mięśniowo-powięziowa

  Omówienie przebiegu oraz analiza funkcjonalna tego w jaki sposób zaburzenia napięcia w obrębie tych struktur będą wpływały na ustawienie stóp, kolan czy również miednicy względem klatki piersiowej. Druga sesja demo przeprowadzona przez instruktora oraz praca kursantów na dzieciach.

  Dzień 5

  Tkanki głębokie, połączenia mięśniowo-powięziowe kończyn górnych i funkcjonalne

  Omówienie wymienionych przebiegów połączeń mięśniowo- powięziowych, nauka wybranych technik na tkankach głębokich. Trzecia sesja demo oraz praca kursantów na dzieciach.

  Fizjoterapia dzieci

  Zoga Therapy w Pediatrii Równoważenie Strukturalne Moduł 2

 • Prowadzący:

  Wojciech Cackowski – Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta ATSI oraz certyfikowany nauczyciel Anatomy Trains.

  Wojtek przez całe swoje życie fascynował się ruchem, sportem i pracą z ciałem. Ukończył wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię, a także został certyfikowanym terapeutą integracji strukturalnej ATSI (dawniej KMI). Przez ostanie 10 lat jest terapeutą manualnym i praktykiem jogi, który łączy je z pracą powięziową w wodzie. Jednocześnie jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. Mieszka i pracuje w Polsce, gdzie tworzy zespół terapeutów łączących fizjoterapię, ATSI oraz ZOGĘ w pracy z Pacjentami. Jest pasjonatem poznawania anatomii od strony praktycznej podczas szkoleń sekcyjnych, w których regularnie uczestniczy, oraz wprowadził do Polski wraz ze swym mistrzem sekcyjnym Toddem Garcia. Dzięki tej wiedzy stworzył podstawy projektu ZOGA MOVEMENT, który łączy integrację strukturalną, asany jogi, oraz interwencje manualne dając możliwość precyzyjnego wpływania na ułożenie ludzkiego organizmu. Niezależnie od Zogi oraz ATSI, Wojtek prowadzi szkolenia z pracy na bliznach wg. koncepcji Sharon Wheeler, integracji strukturalnej w neurologii dziecięcej oraz inne projekty edukacyjne łączące różne dziedziny medycyny. Jest zaangażowany w wiele projektów, takich jak Worldwide Exercise is Medicine czy Walk for Health. Regularnie prowadzi wykłady dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i ruchowych w Polsce, Europie i na świecie. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Jego największą pasją jest praca manualna połączona z ruchem oraz holistyczne podejście do leczenia dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych. Swoją pasją z powodzeniem zaraża od wielu lat na prowadzonych przez siebie warsztatach dla terapeutów manualnych jak i dla miłośników ruchu.

  Miejsce Termin Cena Dla kogo?
  Kraków 15 - 19 września 2021 r. 2600 zł dla fizjoterapeutów, którzy ukończyli I moduł lub inne szkolenia ATSI

  Liczba miejsc ograniczona.
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł.

 • masaż stopy dziecka

 • Opis kursu:

  Szkolenie to przedstawia metody pracy manualnej. Techniki uwalniania tkanek miękkich podparte umiejętnością precyzyjnej oceny strukturalnej i funkcjonalnej stanowią podstawowy element nauczania w trakcie tego szkolenia. Strukturalne rozumienie zależności w ciele pomaga pojąć relacje pomiędzy wieloma obszarami ciała.
 • Te wzajemne zależności w ciele dają nam obraz tego jak stabilność warunkuje właściwą funkcję i jak jej zaburzenie może prowadzić do dysfunkcji. Kiedy relacje pomiędzy strukturami tworzącymi ciągłość zostaną zrozumiane, można zbadać i ocenić ich funkcjonowanie oraz poprzez zrównoważoną pracę przywrócić balans i łatwość funkcjonowania na przebiegu tych struktur.

  Metoda ta bardzo współgra z zasadami alingment stosowanymi choćby w terapii NDT-Bobath i stanowi bardzo dobre przygotowanie i uzupełnienie terapii neurorozwojowej. Kurs będzie ukierunkowany na obszary, które często stanowią wyzwanie dla terapeutów w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

 • PLAN KURSU

  1. Wachlarze Stawu Biodrowego – 1 dzień
   Zorganizowanie mięśni miednicy wokół trzech wachlarzy wpływa na równoważenie przechyleń i torsji.
  2. Jama Brzuszna, Klatka Piersiowa i Oddech – 1 dzień
   Strukturalne zmiany w tułowiu mogą wpływać na oddech, mechanikę kończyn górnych oraz głowę, szyję i żuchwę. Ta część szkolenia pokazuje jak zależności klatki piersiowej z miednicą mogą pozytywnie wpłynąć na mechanikę kręgosłupa piersiowego.
  3. Taśmy ramion. Taśmy funkcjonalne - 1 dzień
   Techniki tkanek miękkich dla mięśni obręczy barkowej.
  4. Analiza strukturalna - interpretacja strukturalnych i funkcjonalnych kompensacji.
   Praca strukturalna u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi - 2 dni

 • Zajęcia obejmują:

  • Szczegółową anatomię danego obszaru – krótkie i intensywne prezentacje ukazujące najciekawsze spojrzenie na struktury anatomiczne poparte nagraniami z sekcji zwłok, anatomią palpacyjną, przedstawione w ciekawy i zrozumiały sposób,
  • BodyReading (ocena wizualna) – częste konsekwencje ruchowe i posturalne – jak widzieć i czytać zawiłości poszczególnych wzorców,
  • Techniki uwalniania Mięśniowo – Powięziowego – każda technika jest pokazana ze zrozumieniem i dokładnym jej „czuciem” tak by można je było wykorzystać od razu po powrocie ze szkolenie do codziennej pracy terapeutycznej,
  • Pracę z dziećmi z różnymi problemami neurologicznymi z wykorzystaniem poznanych technik.  Zoga Movement Therapy - Stopa i Goleń

  Struktura i funkcja w interakcji z resztą ciała

 • Prowadzący:

  Wojciech Cackowski – Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta ATSI oraz certyfikowany nauczyciel Anatomy Trains.

  Wojtek przez całe swoje życie fascynował się ruchem, sportem i pracą z ciałem. Ukończył wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię, a także został certyfikowanym terapeutą integracji strukturalnej ATSI (dawniej KMI). Przez ostanie 10 lat jest terapeutą manualnym i praktykiem jogi, który łączy je z pracą powięziową w wodzie. Jednocześnie jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. Mieszka i pracuje w Polsce, gdzie tworzy zespół terapeutów łączących fizjoterapię, ATSI oraz ZOGĘ w pracy z Pacjentami. Jest pasjonatem poznawania anatomii od strony praktycznej podczas szkoleń sekcyjnych, w których regularnie uczestniczy, oraz wprowadził do Polski wraz ze swym mistrzem sekcyjnym Toddem Garcia. Dzięki tej wiedzy stworzył podstawy projektu ZOGA MOVEMENT, który łączy integrację strukturalną, asany jogi, oraz interwencje manualne dając możliwość precyzyjnego wpływania na ułożenie ludzkiego organizmu. Niezależnie od Zogi oraz ATSI, Wojtek prowadzi szkolenia z pracy na bliznach wg. koncepcji Sharon Wheeler, integracji strukturalnej w neurologii dziecięcej oraz inne projekty edukacyjne łączące różne dziedziny medycyny. Jest zaangażowany w wiele projektów, takich jak Worldwide Exercise is Medicine czy Walk for Health. Regularnie prowadzi wykłady dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i ruchowych w Polsce, Europie i na świecie. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Jego największą pasją jest praca manualna połączona z ruchem oraz holistyczne podejście do leczenia dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych. Swoją pasją z powodzeniem zaraża od wielu lat na prowadzonych przez siebie warsztatach dla terapeutów manualnych jak i dla miłośników ruchu.

  Miejsce Termin Cena Dla kogo?
  Kraków 01 - 03 października 2021 r.
  2100 zł 2500 zł
  wpłaty przed 30. czerwca wpłaty po 30. czerwca
  Dla fizjoterapeutów, terapeutów ruchowych i manualnych

  Liczba miejsc ograniczona.
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł.

 • fizjoterapeuta prezentujący wykorzystanie techniki
 • W ciągu 3 dni szkolenia dowiesz się:

  • Jak pracować w obszarze stopy zarówno z elementami tkanek miękkich, kostnych i nerwowo - naczyniowych;
  • Jak ocenić prawidłowy ruch w obszarze stopy i kończyny dolnej;
  • Jakie stosować techniki skutecznie wpływające na strukturę i ruch w obszarze stopy i kończyn dolnych;
  • Jak uzupełnić techniki manualne o techniki kierowania ruchem;
  • Jakie ćwiczenia zalecać pacjentom do domu z zakresu metody Zoga Movement, które wspomagać będą proces terapeutyczny.
  Uczestnicy będą prowadzić terapię stopy na sobie nawzajem oraz u dzieci z problemami neurologicznymi, genetycznymi i innymi.
 • Zoga powstała przez własne doświadczenie eksplorowania możliwości dokonywania zmian w strukturze i funkcji ludzkiego ciała, jakie twórca tej metody Wojciech Cackowski praktykował przez ostatnią dekadę.

  Zoga jest zbiorem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających, bazujących na asanach jogi z wykorzystaniem zasad Integracji Strukturalnej Anatomy Trains. Została ona zaprojektowana, aby przywrócić ślizg pomiędzy poszczególnymi warstwami powięzi naszego ciała. Ludzki organizm jest stworzony tak, aby mógł swobodnie funkcjonować w grawitacji i poruszać się w niej w dowolnie obranym kierunku. Zoga wykorzystuje te możliwości do analizy oraz pracy terapeutycznej.


  Uczestnicy kursu otrzymują:

  • profesjonalnie opracowany skrypt w języku polskim;
  • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych;
  • certyfikat ukończenia kursu.


  Fizjoterapia dzieci

  Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi

  Praktyczny kurs dla terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów, lekarzy i studentów w.w. kierunków

 • Prowadzący:

  Foteini Zografou – Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej (15-16.10.2021)
  Dorota Pamuła – Asystent Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

  Miejsce Termin Cena Dla kogo?
  Kraków 13 - 17 październik 2021 r.
  5-dniowy

  1950 zł dla terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów,
  lekarzy i studentów w.w. kierunków
  Kraków 16 - 17 października 2021 r.
  2-dniowy
  950 zł dla terapeutów
  NDT-Bobath
  Liczba miejsc ograniczona.
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł.

   Opis kursu:
  • ocena kończyny górnej - test QUEST,
  • poznanie technik wpływających na poprawę kontroli posturalnej, normalizację napięcia mięśniowego i aktywizację łańcuchów mięśniowych - przygotowanie obręczy barkowej i dłoni do funkcji,
  • praca na tkankach miękkich, rozluźnianie powięziowe,
  • 2 demonstracje pracy z pacjentem z różnymi problemami neurologicznymi,
  • praktyczna praca z pacjentami o różnej topografii i stopniu porażenia ukierunkowana na osiągnięcie funkcjonalnych celów,
  • omówienie sekwencji terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego,
  • terapia wymuszona koniecznością,
  • prezentacja i zastosowanie różnych pomocy (taśmy ottimedi, kinesiotaping) i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii ręki.
  masaż dłoni dziecka  Fizjoterapia dzieci

  AAC: alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
  osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się

  Szkolenie dla terapeutów pracujących z dziećmi, a także zainteresowanych rodziców

 • Prowadzący:

  Alina Smyczek
  • pedagog, logopeda, praktyk z 22-letnim stażem,
  • pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT),

  • otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC): odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia,
  • od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie,
  • pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju,
  • jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów” oraz członkiem ISAAC.

 • Miejsce Termin Cena Dla kogo?
  Kraków 28-29 października 2017 460 zł dla terapeutów pracujących z dziećmi (terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów) a także zainteresowanych rodziców
  AAC na tle nieba
 • Opis kursu:

   Cel:
   Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:
  • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
  • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka)
  • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji
  • dobierania i nauczania strategii komunikacji

  • Program:
  • komunikacja wspomagająca i alternatywna
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka
  • rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka
  • wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym
  • metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • konstruowanie prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe)

 • Metody:

  Prezentacje, przykłady pomocy do komunikacji (systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory), filmowe ilustracje procesu uczenia się, praktyczne ćwiczenia, budowanie indywidualnego systemu komunikacji.

 • Informacje dodatkowe:
  Na prośbę słuchaczy szkolenie może być sprofilowane: ze względu na wiek/sposób funkcjonowania dzieci lub na większe zaawansowanie grupy słuchaczy.
  Każdy słuchacz otrzyma materiały szkoleniowe.
  Możliwa jest kontynuacja szkolenia w formie praktycznych warsztatów.
  Liczba miejsc ograniczona.
  W terminie 7 dni od rejestracji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł.

Zgłoszenie na kursDo przeczytania:

Regulamin kursów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

SPECJALISTYCZNA TERAPIA NDT BOBATH poznaj metodę
WZBOGACONA O:


dziecko w ciemnościach

Integracja sensoryczna

Terapia Integracji sensoryczej pomaga dziecku odpowiednio rejestrować i przetwarzać informacje płynące z odmiennych systemów sensorycznych jego ciała oraz z otoczenia, a dzięki temu efektywnie działać.
poznaj metodę

dziewczynka z kubkiem

Terapia zajęciowa

Terapeuta zajęciowy wspiera rozwój i zaangażowanie w codziennych czynnościach niemowląt i dzieci oraz ich rodzin lub innych opiekunów.
poznaj metodę

chłopczyk na piłce z zabawkowym mieczem

Terapia ręki

Terapia ręki obejmuje terapię zajęciową i fizjoterapię ukierunkowaną na poprawę funkcji i aktywności kończyny górnej (ręki, nadgarstka, łokcia i obręczy barkowej).
poznaj metodę

chłopczyk z zabandażowaną ręką bawi się klockami

Terapia wymuszona koniecznością

Terapia wymuszona (CIMT) stosowana u dzieci z porażeniem mózgowym – hemiplegią przynosi bardzo pozytywne rezultaty poprawy funkcji mniej sprawnej kończyny górnej.
poznaj metodę


masaż tkanek miękkich przedramienia

Terapia tkanek miękkich

Masaż tkanek głębokich, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe stanowi bardzo dobre przygotowanie do terapii neurorozwojowej dzieci.
poznaj metodę

nakładanie plastra na kciuk

Kinesiology Taping

Kinesiotaping uzupełnia terapię dzieci z problemami neurologicznymi oraz pomaga przedłużyć jej efekty.
poznaj metodę

dziewczynka stoi w gipsach trzymając piłkę

Terapia w gipsach ćwiczebnych

Terapia w gipsach ćwiczebnych korzystnie wpływa na poprawę zakresu ruchu w stawach skokowych, zmniejszenie spastyczności, a przez to także na kontrolę postawy i wzorzec chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
poznaj metodę

dziewczynka chodzi po bieżni

Trening chodu

Odpowiednio dobrane zaopatrzenie ortopedyczne i trening chodu może znacznie poprawić jakość życia małych pacjentów z problemami neurologicznymi.
poznaj metodę


chłopiec w kombinezonie Molli

Trening w kombinezonie Mollii


poznaj metodę

masaż stopy dziecka

Strukturalna praca z ciałem Anatomy Trains


poznaj metodę

ScarWork

ScarWork

Integracja blizn z siecią powięziową
poznaj metodę

Regulamin organizacyjny działalnosci leczniczej

TURNUSY REHABILITACYJNE


Zapraszam na intensywne turnusy rehabilitacyjne profesjonalnej terapii w Krakowie. Poza 2 godz terapii z doświadczonymi terapeutami NDT-Bobath (w miarę potrzeb z terapią zajęciową) jest możliwość korzystania z kombinezonu Mollii oraz zajęć terapii widzenia.

  Najbliższe terminy:
 • 5 - 16 października 2020 r.
 • 7 - 18 grudnia 2020 r.
 • 18 - 29 stycznia 2021 r.
 • 15 - 26 marca 2021 r.
 • 17 - 28 maja 2021 r.
 • 19 - 30 lipca 2021 r.
 • 13 - 24 września 2021 r.
 • 15 - 26 listopada 2021 r.

Mollii to rodzaj osobistego urządzenia wspomagającego opracowanego przez szwedzką firmę Inerventions.

Mollii to kombinezon z zestawem elektrod, które relaksują sprężyste, napięte i bolące mięśnie w sposób bezpieczny i prosty, pomagając w ten sposób wielu osobom ze spastycznością i obniżoną sprawnością ruchową. Mollii stosuje się u osób z porażeniem mózgowym, udarem, uszkodzeniem rdzenia kręgowego i uszkodzeniem mózgu, a także innymi rozpoznaniami, które prowadzą do upośledzenia motoryki.

Koncepcja kombinezonu Mollii oparta jest na fizjologicznym zjawisku wzajemnego hamowania poprzez stymulację mięśni antagonistycznych zarazem zmniejszania napięcia mięśni spastycznych. Elektryczna stymulacja mięśni normalizuje napięcie mięśniowe: aktywuje osłabione mięśnie i zmniejsza spastyczność. Mollii pozwala użytkownikom uzyskać lepszą kontrolę nad ruchem. Stosowany jest w warunkach domowych (lub podczas terapii) co drugi dzień przez około 60 min. Efekt utrzymuje się nawet do 72 godz.chłopiec ubrany w strój mollii

Testy Mollii w Polsce

Organizujemy w Polsce testy (prowadzone przez autoryzowanego przez Inerventions fizjoterapeutę) dla osób zainteresowanych zakupem i wykorzystaniem w terapii osobistego urządzenia wspomagającego w postaci kombinezonu Mollii. Najmniejszy rozmiar kombinezonu jest dla dziecka o wzroście 104 cm.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszeń oraz zapytań drogą emailową pod adres: dpamulandt@gmail.com

Najbliższe testy są organizowane:

 • 20 luty 2021, Kraków
 • 12 grudnia 2020, Warszawa
 • 19 września 2020, Łódź

dziewczynka ubrana w strój mollii

W przypadku większej liczby zainteresowanych (min. 7 osób) z któregoś regionu Polski będzie możliwość zorganizowania testów w innym dogodnym miejscu. Prosimy o kontakt celem uzgodnienia warunków organizacyjnych.

KONTAKT


ul. Drukarska 3/45
30-384 Kraków


dpamulandt@gmail.com

609 652 522

601 922 576

Dorota Pamuła terapeuta NDT-Bobath

Polityka prywatnści

© 2019 Dorota Pamuła | Wykonanie: Marta Sajdak, Utrzymanie: Hubert Pamuła xy HCP 65253 K20HG
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer luctus libero mauris. Phasellus ac luctus purus. Ut consequat est urna, nec mollis tellus mattis eu. Cras ultricies tempus finibus. Sed sed felis velit. Aliquam dictum pretium leo, sit amet elementum ante sollicitudin ac. Proin cursus posuere nibh, vel egestas quam vulputate in. Quisque pretium pellentesque ipsum et laoreet. Vivamus egestas congue nulla sed imperdiet. Mauris a ultricies quam. Sed eros nunc, posuere vitae ipsum in, convallis faucibus lorem. Nullam at nulla quis mauris aliquam hendrerit. Nam eget felis vel sem dignissim dapibus. In sed ullamcorper ligula, et congue arcu. Ut auctor viverra ex, eu ultrices ante fermentum vel. Aenean eu turpis elementum, accumsan justo a, imperdiet purus. Mauris sollicitudin lacus mollis metus ultrices, vel sagittis lorem iaculis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus molestie laoreet enim ac pulvinar. Proin nec lacus turpis. Donec dignissim sodales eros, vitae sagittis leo rhoncus ac. Donec sit amet lorem eleifend, congue mi eget, scelerisque sapien. Nulla in mi tempor, dapibus ex nec, rhoncus sem. Donec feugiat nulla justo, et porttitor lacus malesuada et. Proin quis turpis vel ex pretium sagittis. Integer ante sem, venenatis a maximus vel, tristique in quam. Maecenas tristique arcu nec odio molestie, ut facilisis libero venenatis. Phasellus dictum tincidunt dui, a laoreet ligula iaculis ac. Mauris faucibus magna quis ligula facilisis, a ullamcorper elit rhoncus. Nulla maximus molestie lacus non volutpat. Donec blandit dolor ligula, et imperdiet nibh eleifend sit amet. Mauris ultricies in ex non faucibus. Vivamus ipsum lectus, tincidunt et arcu et, rhoncus iaculis ante. Pellentesque lacus turpis, eleifend ut quam eget, ultricies luctus ligula. Etiam posuere volutpat lorem ac sagittis. Vivamus suscipit velit id orci placerat consectetur. Curabitur faucibus mi lorem, et pulvinar dui finibus a. Sed vitae commodo nulla, nec fermentum lacus. Vestibulum auctor semper sem sit amet fermentum. Suspendisse hendrerit volutpat tincidunt. Phasellus a leo sit amet massa tempor posuere. Aliquam interdum sodales ultricies. Nullam sapien diam, tristique et euismod in, ullamcorper eu elit. Morbi lorem nisl, imperdiet in purus et, sollicitudin fermentum turpis. Nulla facilisi. Nam dictum neque augue, ut volutpat velit pellentesque vel. Cras feugiat turpis ut lorem consequat elementum. Cras bibendum velit vel erat sodales, sit amet tincidunt nunc condimentum. Aliquam sed nisi neque. Pellentesque neque nisl, consequat vel massa a, tristique ullamcorper nulla. Ut euismod pulvinar risus, ut bibendum nunc laoreet ac. Fusce iaculis ante vel purus feugiat porta. Curabitur tempus nunc vel eleifend iaculis.

Template by WowThemes.net | Background photo by Prostooleh / Freepik